<div align="center"> <h1>Ministranci z parafii św. Anny w Bytomiu</h1> <h3>Ministranci</h3> <p>Ministranci</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.rozbark.net.pl/~st/ministrancibytom/index.htm" rel="nofollow">http://www.rozbark.net.pl/~st/ministrancibytom/index.htm</a></p> </div>